INNOBIZ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ทางบริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้มีโอกาสทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ 7 บริษัทชั้นนำทางด้านไอที

           โดยที่ “มหาวิทยาลัย” และ “บริษัท” ได้ร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ “นักศึกษา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “บริษัท” ดังนี้


1. เพื่อสร้างกลไกในการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริงระหว่างเรียน

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมขนาดเต็ม
10410941_779465915441418_319535125446396982_n10941018_779465968774746_6649988547305341694_n 10943064_779465875441422_606348091218428812_n10947317_779465885441421_5642679608217665421_n

 

Leave a comment