“การกระทำเป็นผลจากความคิด” คำกล่าวนี้จะเป็นจริงเสมอ ความคิดต่างๆ เกิดจากข้อมูลที่ได้รับและผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผล ในโลกยุคปัจจุบันมีข้อมูลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลทุกวินาที ทั้งจากที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง และสร้างขึ้น ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์มือถือ Innobiz จะเป็นผู้ที่นำเอาข้อมูลจำนวนมหาศาลมาสร้างเป็นความคิดที่ฉลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา

          Innobiz มุ่งมั่นพัฒนาโดยตลอดเพื่อส่งมอบมูลค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า กระตุ้นให้พนักงานทุกคนตื่นตัว เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เราจะสร้างนวัตกรรม และเดินนำหน้าเสมอ

         "Action is the result of thinking. It will always be true. Thinking comes from information received and processed. In the modern world, massive information emerge every second from both humans and devices, especially mobile phones. Innobiz is the lead to create intelligent ideas from those massive information, to maximize its values for customers, with our expert data analysis.

 

        Innobiz always move forward to deliver true values to customers, encourage staffs to become enthusiastic, and always learning. We will build an innovation, and always take the lead.

Innobiz รูปภาพ1

อวัชริน นาชิน
กรรมการผู้จัดการ